Home/Gadefilialen

Livtaget

“LivTaget” er et proaktivt udviklingsforløb for unge kriminelle ml. 18 og 35 år, hvor de unge mennesker inddrages i et utrætteligt relations arbejde, hvor tilgængelighed og respekt krydret med høje faglige ingredienser skaber grobund for forandringer. Indsatsen er for unge, som enten har ”slået dybe rødder” i det kriminelle miljø og/eller på anden måde er udfordret af psykosociale udfordringer eller misbrugsproblematikker, der gør det vanskeligt for dem at tro på deres plads i samfundet. Målgruppen kan også være unge, som er i risiko for at søge samhørighed i de kriminelle fællesskaber.

Læse mere..

Familie Livtaget (Gadefilialens familieindsats)

Livtaget er et proaktivt udviklingsforløb for unge kriminelle mellem 10 og 17 år, hvor de unge mennesker inddrages i et utrætteligt relations arbejde, hvor tilgængelighed og respekt krydret med høje faglige ingredienser skaber grobund for forandringer og udvikling af nye handlemønstre.

Læse mere..