Home/Flygtninge

De uledsagede børn og deres familier

Denne indsats beskæftiger sig med tab, nye håb og svære udfordringer. I Tiponi står vi klar med et team af højt veluddannede socialkonsulenter med forskellige multietniske baggrunde, der er klar til at tage imod flygtninge, når de ankommer til Danmark.
På deres sprog og med afsæt i deres kultur og værdier tilbyder vi skræddersyede forløb, hvor vi støtter dem i at de kan tage ansvar for at skabe en ny og meningsfuld tilværelse i deres nye hjemland.

Læs mere..