Home/Familie indsatser

Nybagte eller kommende forældre

Indsatsen er for kommende eller nuværende forældre og enlige, hvor kommunen eller andre er bekymret for, hvorvidt forældrene har de fornødne forældrekompetencer til at varetage det nyfødte barns tarv. Indsatsen sker ud fra en helhedsorienteret og tværfaglig indsats, hvor forældrene modtager viden, støtte og erfaring i forhold til at kunne skabe en tryg og stabil opvækst for deres ufødte eller nyfødte barn.

Læs mere..

Mig og mine børn

Mig og mine børn er et 12 ugers forløb i forældreskab, hvor forældrene udvikles og styrkes i sine forældrekompetencer. Her bliver forældrene klogere på barnets udviklingsfaser, tilknytningsmønstre og behov, ligesom de får konkrete redskaber og nye indsigter til at håndtere barnets behov og understøtte dets udvikling.

Læs mere..

360 graders sund familiedynamik

Den helhedsorienterede familieindsats er målrettet forældre, som har udfordringer med at skabe stabilitet og trygge rammer for et hjemmeboende barn eller et barn i forbindelse med samværsordning. Indsatsen sker ud fra en helhedsorienteret og tværfaglig indsats, hvor forældrene/forælderen modtager viden, støtte og erfaring i forhold til at kunne skabe en tryg og stabil opvækst for barnet samt en sund familiedynamik.

Læs mere..