Dagbehandling

Tiponi Rehabs dagbehandling er en intensiv og struktureret dagbehandlingsindsats. Borgerne møder ind fem-otte timer to-tre gange dagligt og deltager i et skemasat forløb.

Borgernes individuelle mål støttes med en kombination af aktiviteter, projektforløb, individuelle samtaler og gruppesamtaler. Forløbet kan udover behandling for stofmisbrug omfatte undervisning, aktivering og sociale støttetilbud.

Dagbehandlingen tilbydes i to varianter: Lavintensivt dagbehandlingsforløb og Mellemintensivt dagbehandlingsforløb.

Ud over de skemasatte samtaler og aktiviteter kan borgeren ved akut opstået behov kontakte behandleren, der står til rådighed 24/7, lige som behandleren kan foretage opkald til borgeren i situationer, der kan være svære. Behandleren deltager i relevante netværksmøder og udarbejder en månedlig progressionsrapport, som sendes til visiterende sagsbehandler.