Home/Børn/unge ml. 10 – 17 år

Det store startbatteri

Et 1-årigt særligt tilrettelagt afklarings- og udviklingsforløb for udsatte unge i alderen 17-25 år, der har massive sociale udfordringer, som f.eks. kriminalitet, misbrugsproblematikker og andre psykosociale vanskeligheder.

Læs mere..

Gadefilialens familieindsats

Livtaget er et proaktivt udviklingsforløb for unge kriminelle mellem 10 og 17 år, hvor de unge mennesker inddrages i et utrætteligt relations arbejde, hvor tilgængelighed og respekt krydret med høje faglige ingredienser skaber grobund for forandringer og udvikling af nye handlemønstre.

Læs mere..

Pigerne og gadefilialen

Livtaget er et proaktivt udviklingsforløb for unge piger i de kriminelle miljøer, hvor pigerne inddrages i et utrætteligt relations arbejde, hvor tilgængelighed og respekt krydret med høje faglige ingredienser skaber grobund for forandringer og udvikling af nye handlemønstre.

Læs mere..

De eventyrlystne

Et intensivt behandlingsforløb for børn og unge i alderen fra 10 til 23 år med diagnoser og/eller psykosociale udfordringer. Under forløbet udvikles nye indsigter og opdagelser, der medfører unikke muligheder for nye handle- og adfærdsmønstre.

Læs mere..