Tiponi_familie

Undersøgelse og test – Tilknytningspsykologiske undersøgelser

Tiponi Familie foretager tilknytningsundersøgelser, som specifikt har til formål at styrke kommunernes oplysnings- og beslutningsgrundlag i situationer, hvor der overvejes videreført anbringelse eller adoption af et barn anbragt i plejefamilie. Tilknytningsundersøgelser resulterer i en helhedsvurdering af barnets tilknytning til anbringelsesstedet, forældre og eventuelt øvrigt netværk samt en prognosevurdering af forskellige scenarier for barnets videre opvækst. Omfanget af en tilknytningsundersøgelse varierer alt efter opdrag og antal personer, der deltager i undersøgelsen. En undersøgelse af ét barn, én plejefamilie og én biologisk forælder vil almindeligvis kræve omkring 60 psykologtimer.

Scroll to Top