Tiponi_familie

Undersøgelse og test – SSAP – tilknytningsrepræsentationer hos børn

Tiponi Familie udfører den særlige legebaserede narrative undersøgelse SSAP (Story Stem Assesment Profile). Metoden er velegnet til at undersøge tilknytningsrepræsentationer hos børn i alderen 4-8 år, hvor man er alvorligt bekymret for deres trivsel og psykosociale udvikling.

Undersøgelsen, der udføres efter en nøje beskrevet protokol, gennemgår en række dagligdags situationer og giver et vigtigt indblik i barnets følelser, relationer, aggression og oplevelse af forældrene. Undersøgelsen danner et solidt grundlag for kompetent familiebehandling, i tilfælde hvor viden om barnets tilknytningskonstruktioner samt omsorgsgivers forældrestil er centrale.

Undersøgelsen munder ud i en rapport, der beskriver barnets tilknytningskonstruktioner og giver anvisninger til den fremadrettede støtte til både barn og forældre, hvis det vurderes at være nødvendigt.

SSAP anvendes ofte også som del af en børnepsykologisk undersøgelse.

Metoden er særdeles velegnet til undersøgelse af børn med et begrænset ordforråd og børn, som har svært ved at differentiere mellem forskellige følelsesmæssige tilstande.

Undersøgeren fortæller og ”leger” 13 korte historiefortællinger med forskellige dagligdags familiescenarier, der alle afsluttes med et socio-emotionelt dilemma eller en konflikt. Barnet bliver bedt om at fortælle og vise, hvad der efterfølgende sker i historien. Undersøgeren vurderer barnets 13 historier og scorer dem ud fra specifikke temaer, der knytter sig til tilknytningsrepræsentationer af forældrene og giver et værdifuldt billede af om de udviser relevant omsorg, beskyttelse og hengivenhed og om forældrefigurerne formår at udøve relevant grænsesætning. Undersøgeren vurderer også barnets relationer til søskende og venner, aggression og visse former for forsvarsmanøvrer. SSAP giver undersøgeren værdifulde informationer om tilknytningsrelateret oplevelser i det omsorgsgivende miljø.Tiponi Familie anbefaler, at et familiebehandlingsforløb begynder med en SSAP-session med barnet, da det giver os mulighed for hurtigt og præcist at planlægge et målrettet og struktureret behandlingsforløb.

Scroll to Top