Tiponi_familie

Undersøgelse og test – Personlighedstest

Tiponi Familie kan foretage personlighedstest af voksne med den kliniske version af NEO Personality Inventory-3. NEO-PI-3 består af et spørgeskema, som udfyldes af borgeren og som tolkes og analyseres af en psykolog. Testen bygger på den anerkendte Fem-Faktor-model (også kaldet Big Five), hvor personligheden beskrives i fem overordnede træk; ekstroversion, venlighed, åbenhed, samvittighedsfuldhed og neuroticisme.

Scroll to Top