Tiponi_familie

Undersøgelse og test – Mentaliseringstest

I Tiponi Familie arbejder vi mentaliseringsbaseret og kan tilbyde forskellige tests eller beskrivelser af mentaliseringsevnen hos f.eks. forældre. De konkrete tests kræver en konkret drøftelse af den pågældende borger eller familie.

Mentalisering (eller refleksiv funktion) henviser til evnen til at se bagom egne og andres handlinger, f.eks. ved at have indsigt i de motiver, følelser, intentioner eller tanker, der kan ligge bag en handling. Mentalisering kan dels ske på en reflekteret, sproglig måde, hvor forældre eksplicit italesætter sindstilstande hos sig selv og andre. Mentalisering kan også ske mere automatisk eller ubevidst, når forældre f.eks. aflæser deres barns følelse uden at være bevidst om det eller uden at sætte ord på det. Mentalisering kan desuden handle om egne indre tilstande eller om andres indre tilstande. Mentaliseringsevnen kan endelig være svingende fra situation til situation. Stressende eller faretruende situationer udløser f.eks. ofte et fald i mentaliseringsevnen. Hvor mentalisering handler om at forstå og sætte ord på sig selv og andre, handler adfærdsmæssig sensitivitet eller affektregulering om forælderens evne til at imødekomme barnets signaler og behov på en hensigtsmæssig måde. I Tiponi Familie arbejder vi ud fra det rationale, at mentaliseringsniveauet ofte er et vigtigt element i forældres adfærdsmæssige sensitivitet og evne til affektregulering, men at mentaliseringsevnen ikke alene er en afgørende faktor. Nogle forældre kan f.eks. have en god evne til at tale om og reflektere over mentale tilstande og samtidig have vanskeligheder ved at affektregulere i samspillet, og da er det ikke meget bevendt for barnet. Andre forældre kan have svært ved at sætte ord på og reflektere over mentale tilstande, men være gode til at affektregulere i samspillet. Vurderingen af samspillet mellem forælder og barn er derfor ofte en lige så vigtig informationskilde som vurderingen af mentaliseringsevnen. Med ovenstående forbehold har Tiponi Familie kapacitet til at udføre forskellige interviews som grundlag for at vurdere mentaliseringsevnen, f.eks. med den Refleksive Funktionsskala (RF) eller Assessment of Representational Risk (ARR).

Scroll to Top