Tiponi_familie

Undersøgelse og test – FKU – forældrekompetenceundersøgelse

En forældrekompetenceundersøgelse er en psykologisk undersøgelse af ét eller flere børn eller unge og af deres forældre med henblik på at afdække det enkelte barns behov og forældrenes kompetencer til at imødekomme disse. Undersøgelsen gennemføres med henblik på at afklare, hvad der er til barnets bedste. Undersøgelsen skal tage udgangspunkt i det konkrete barn og dets forældres muligheder for at tage vare på og støtte barnet med udgangspunkt i barnets behov.

Tiponi Familie udfører forældrekompetenceundersøgelser der tilrettelægges og gennemføres så skånsomt som muligt. Der tilstræbes en så høj grad af inddragelse og samarbejde med barn og forældre som muligt, da vi tror på, at deres aktive medvirken er central for gennemførelse af forældrekompetenceundersøgelser af høj kvalitet. I Tiponi Familie foretager psykologen derfor i videst muligt omfang tests og interviews i familiens eget hjem, da det er vores erfaring, at det tilvejebringer større samarbejdsvillighed og et autentisk undersøgelsesmiljø.

Forældrekompetenceundersøgelsen gennemføres ved brug af flere informationskilder og metoder, herunder samtaler med forældrene, samtaler med barnet, observationer af samspillet mellem barn og forældre samt eventuelt relevante psykologiske tests. Undersøgelserne fokuserer på såvel styrker som svagheder ved forældrenes relation til og samspil med barnet.

I Tiponi Familie gennemføres FKU af psykologer, der har et solidt kendskab til familiedynamik, familiepsykologi, udviklingspsykologi, tilknytningsteori og psykopatologi, og som kan sikre et fokus på afdækning af forældrenes ressourcer og udviklingspotentiale. Ligesom psykologerne har rig undersøgelseserfaring samt erfaring med at gennemføre børneundersøgelser.

Vores psykologer er autoriseret og modtager relevant supervision løbende.

Scroll to Top