Tiponi_familie

Undersøgelse og test – Børnepsykologiske undersøgelser

Tiponi Familie foretager børnepsykologiske undersøgelser, som skræddersys ud fra det enkelte barn og det konkrete opdrag. En fuld børnepsykologisk undersøgelse vil indeholde 1) relevant sagsinformation fra sagsakter, 2) interviews med barnet selv, 3) interviews med relevant netværk (omsorgspersoner og fagpersoner), 4) samspilsobservationer og 5) psykologisk testning. Den psykologiske testning kan f.eks. være;

  • Kognitiv udredning/intelligenstestning med WPPSI-IV, WISC-V eller WAIS-IV,
  • Projektiv testning med f.eks. Family Relations Tests eller Story Stem Assessment Profile,
  • Screening for udviklingsforstyrrelser (ADHD/autisme) med Behaviour Rating Inventory of Executive Function og Social Responsiveness Scale,
  • Screening for selvværdstemaer, angst, depression, vrede og normbrydende adfærd med Beck Youth Inventories,
  • Traumescreeninger med f.eks. Thomas-testen eller Dianostic Infant and Preschool Assessment
  • Trivselsscreeninger med f.eks. Strength and Difficulties Questionnaire eller KIDSCREEN
Scroll to Top