Tiponi_familie

Undersøgelse og test – Børnefaglig undersøgelse

Når der er behov for en vurdering af et barns trivsel og udvikling, udarbejder Tiponi Familie børnefaglige undersøgelser efter Servicelovens §50 for kommuners familieafdelinger. Undersøgelsen er samtidig en forudsætning for at kunne iværksætte indsatser efter Servicelovens §52.

Som led i undersøgelsen har Tiponi samtaler med barnet og familien, kigger på samspillet, indhenter udtalelser mm. Som en naturlig del af arbejdet inddrager vi i videst muligt omfang både forældre og barns ønsker og perspektiv på familiesituationen, og vi indleder altid undersøgelsen med et samarbejdsmøde med kommunens familieafdeling.

Scroll to Top