Tiponi_familie

Undersøgelse og test – Autisme screening

Tiponi Familie anvender spørgeskematesten Social Responsiveness Scale 2 som redskab til at vurdere afvigelser i børn og voksnes sociale kompetencer. SRS-2 er specielt konstrueret til at identificere forskellige typer afvigelser i sociale kompetencer og til at identificere og beskrive de sociale problemer, som man finder hos børn med autismespektreforstyrrelse (ASF) eller andre gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Testen består af en række spørgeskemaer, som voksne omkring barnet udfylder. Testen giver indblik i områder som social bevidsthed, social kognition, social kommunikation, social motivation samt begrænsende interesser og repetitiv/stereotyp adfærd.

Tiponi Familie kan også foretage den tilsvarende version til voksne.

Scroll to Top