Tiponi_familie

Samvær – Overvåget samvær

Tiponi Familie tilbyder overvåget samvær efter Servicelovens §71 stk. 2 og 3. Formålet med indsatsen er at støtte forældre og barn i at have et godt samvær med hinanden, hvor både forældre og barn føler sig trygge.

Vi gør os, i Tiponis familieteam, umage for at skabe de bedste rammer, hvor både barn og forældre oplever det som en hjælp, at vi er til stede og anser os for en god støtte. Vi tror på, at samværet er vigtigt for både barn og forældre og at begge parter ønsker at få noget godt med sig fra samværet.

Ved overvåget samvær er der skærpet fokus på, om forældrene kan gennemføre samværet på en måde, der er hensigtsmæssig for barnet. I nogle tilfælde vil der være behov for at afbryde samværet. Vores behandlere korrigerer og støtter forældrene undervejs, og det har betydning for om samværet kan gennemføres, hvordan forælderen forsøger at få skabt et bedre samvær efter en korrektion.

Samværet kan tilrettelægges i plejefamiliens og barnets hjem, i forældrenes hjem, i fængslet, i vores indrettede lokaler i Valby eller på et neutralt sted, for eksempel en legeplads.

Tiponi anbefaler, at forældrene kommer til en forsamtale 20 minutter før barnet, hvor Tiponi kan vurdere, om forældrene ser ud til at kunne gennemføre et samvær. Det kan for eksempel være, at forældrene møder op til samværet påvirket af stoffer eller alkohol. I så fald bliver samværet aflyst, og der er efterfølgende mulighed for at Tiponis medarbejdere kan varetage en samtale med både barn og forældre.

Efter overvåget samvær udarbejder Tiponi Familie en samværsrapport, som beskriver samværets forløb. Ved overvåget samvær er beskrivelsen bredere end ved støttet samvær.

Tiponi Familie tilbyder overvåget samvær alle ugens dage efter aftale. Tiponi kan også varetage overvåget samvær for andre i barnets netværk, hvis kommunens familieafdeling vurderer, at der er behov for det.

Scroll to Top