Tiponi_familie

Foranstaltning – Psykologsamtaler/forløb

Tiponi Familie tilbyder psykolog samtaler til forældre med en sag i kommunen. En psykologsamtale kan forløbe forskelligt, hvilket kommer an på den enkelte families problematik, udfordringer og ønsker.

Temaerne kan være:

  • Usikkerhed som forælder eller partner
  • Angst, fobier og OCD
  • Depression og nedtrykthed
  • Skilsmisse og konflikter
  • Alvorlige sygdomme
  • Dødsfald
  • Misbrug og overgreb

Ingen emner er for store eller for små at tage op i samtaleterapi med en psykolog.

Gennem samtalen vil det problem eller den udfordring, der er baggrunden for henvendelsen, forhåbentlig forsvinde eller blive mindre, og nye forståelser og ideer vil udvikles, opstå eller opdages. Målet er samtidig at gøre borgeren i stand til at stå stærkere i sig selv og sin rolle som forælder, hvilket vil smitte af på familiens børn, der netop har forældre som rollemodeller for, hvordan svære ting i livet skal klares.

Scroll to Top