Tiponi_familie

Anbringelse – Akutanbringelse

Tiponi Familie løfter opgaver inden for lov om Social Service § 4, stk. 4, hvor der er tale om akutforanstaltninger der kræver anbringelse, men hvor det rette tilbud ikke er fundet. Denne ydelse kan indgå i en periode op til 3 uger med mulighed for forlængelse på 3 uger, dvs. i alt 6 uger.

I nogle tilfælde kan der opstå et akut behov for anbringelse af et barn eller en ung hvis myndigheden/ kommunen vurderer, at situationen for barnet eller den unge på tidspunktet ikke kan trives. Der kan være tale om forskellige situationer og individuelle årsager til, at denne foranstaltning træffes. Eksempelvis mistrivsel i hjemmet eller hvor der har været vold indblandet hvilket gør en anbringelse akut, men hvor den korrekte placering ikke er fundet, eller mistrivsel i en nuværende anbringelsestype. Der kan også være tale om behovet for et pusterum for barnet eller den unge. Ligeledes kan der være behov for en afrusning af en ung der er kommet ud i et misbrug.

Tiponi Familie kan træde til inden for ganske få timer.

Scroll to Top