Ambulant misbrugsbehandling

De centrale elementer i Tiponi Rehabs ambulante behandling er rådgivning, individuelle samtaleforløb og gruppebehandling.

Indsatsen dækker op til otte samtaler om måneden, og målet kan både være skadesreduktion og stoffrihed. Forløbet er tilpasset den enkelte borgers situation og behov. Det betyder både, at intensiteten og varigheden af kontakten kan variere, og at den er tilrettelagt efter borgerens daglige aktiviteter. Det indebærer, at behandlingen finder sted i tilknytning til borgerens nærmiljø, typisk i deres bolig, og/eller i miljøet omkring Tiponis botilbud og beskæftigelsesrettede indsatser.

Visitationen gælder typisk tre måneders forløb med mulighed for forlængelse og ydelsen tilbydes i to varianter: Lavintensivt ambulant behandlingsforløb og Mellemintensivt ambulant behandlingsforløb.

Begge ydelser er fleksible på den måde, at der enten aftales to faste tidspunkter, eller borgeren kontakter behandleren pr. telefon og tilbydes en tid samme dag. Ud over samtalerne kan borgeren ved akut opstået behov kontakte behandleren, der står til rådighed 24/7, lige som behandleren kan foretage opkald til borgeren i situationer, der kan være svære. Behandleren deltager i relevante netværksmøder og udarbejder en månedlig progressionsrapport, som sendes til visiterende sagsbehandler.

Lavintensivt ambulant behandlingsforløb

Indsatsen dækker to ugentlige møder med misbrugsbehandler af en times varighed.

Mellemintensivt ambulant behandlingsforløb

Indsatsen dækker to ugentlige møder med misbrugsbehandler af tre timers varighed og retter sig mod borgere med mere komplekse behandlingsbehov.