29. august 2022

I knapt tre uger har Mette Skov Clausen bestredet stillingen som socialdirektør i Tiponi. Vi er gået hende lidt på klingen, og har stillet hende tre skarpe spørgsmål, for at dykke lidt dybere ned i hendes tanker om og visioner for det sociale arbejde, Tiponi udfører nu og fremover.

Hvad adskiller Tiponi fra andre leverandører på det sociale område?

”For mig er indholdet og formen i samarbejdet mellem kommunen, borgeren og den private leverandør afsindigt vigtigt. Det er vigtigt, fordi det indeholder forventningerne fra alle parter i samarbejdet”, siger Mette og fortsætter;

“Som mangeårig kommunal ansat ved jeg, at der er en forventning om løbende vurderinger og tilbagemeldinger under processen fra leverandørerne til kommunerne. Der findes ikke noget værre end, når en privat leverandør pludselig “smider en bombe” til en sagsbehandler. Det er helt unødvendigt, at en myndighedsafdeling skal til at lave akutløsninger en fredag kl.14.00, hvis det kunne være blevet taget i opløbet. Tiponi giver disse løbende vurderinger og holder kommunerne ajour, så vi i god tid kan varsle om eventuelle ændringer af opgaven. Det er i mine øjne en kæmpe kvalitet, som vi altid skal prioritere.

Det er også en afgørende faktor for borgeren, at Tiponi er tilgængelige døgnet rundt, så vi kan tage hånd om situationen, når den opstår.”

Hvad kendetegner i dine øjne en god leverandør?

”Jeg har den holdning, at når man er leverandør inden for det sociale område og arbejder med så komplekse menneskelige problemstillinger, som vi gør, så skal man også være rustet til at kunne løse næsten det hele. Det er ikke rimeligt overfor de mennesker, der modtager vores hjælp, at de skal kastes rundt til forskellige leverandører i landet, fordi en leverandør ikke har de nødvendige kompetencer til at indgå i en ny problemstilling.

Jeg mener, at vi som leverandører er forpligtiget til at finde en løsning, om det så kræver, at vi skal ansætte en ny medarbejder med ekspertise på lige netop det område. På den måde kan der bibeholdes relationer og genkendelighed, og kommunerne skal ikke kastes ud i nye kontrakter og aftaler. Det giver afsindig meget ro for alle parter.”

Hvilke områder inden for det sociale arbejde optager dig mest?

“Helt overordnet kan jeg ret nemt sige, at jeg er og altid har været optaget af ordentlighed og kvalitet i socialt arbejde. Det er uanset, hvilken side af bordet du sidder på. I kølvandet på den del kommer der helt naturligt også et fokus på, hvordan vi taler, skriver og agerer overfor hinanden i hverdagen. Det er helt uagtet, om det er de mennesker, vi arbejder tættest på, vores samarbejdspartnere eller internt i Tiponi.

Der har været stor fokus på ”forråelse” på området de senere år, og det mener jeg er med god grund, hvorfor vi skal fastholde det fokus. Vi bliver en del af et andet menneskes liv, og det skal vi både være ydmyge og ordentlige omkring. Men vi må også være realistiske i den henseende, at vi ikke skal være der for altid, og vi har derfor den vigtigste opgave i at få klædt et menneske på til at kunne varetage egne og evt. en hel families behov. Det kræver, at vi er ærlige omkring, hvad vi ser, og hvad vi vurderer.

Så helt kogt ned, vil jeg stille det op på den måde, at jeg er optaget af ægte og faglige professionelle relationer, meningsfulde og realistiske indsatser og i sidste ende bæredygtige og varige resultater. Herudover er der naturligvis meget, der bevæger sig på området med Barnets lov, den nye bande pakke og beskæftigelsesområdet i øjeblikket. Det er vores kerneområder, og de vil derfor komme til at påvirke de mennesker, vi arbejder tættest sammen med, og hvordan vi skal tilrettelægge indsatsen hos dem fremadrettet.”