7. oktober 2021

Tiponis særlige tilgang har sat skub i efterspørgslen, og vi har hjulpet mange familier ved at kunne rykke ud med det samme, være der i de timer, familien har brug for – og hele døgnet. Vi gør os umage med at finde en god løsning, der passer præcis til de vanskeligheder, familien står med. Vi er nu glade og stolte over at kunne tilbyde en endnu bredere palette af specialiserede indsatser til udsatte familier. Derfor har vi etableret Tiponi familie.

Antallet af familier, der har behov for støtte fra Tiponis familiebehandlere, er det seneste halvandet år steget markant. Vi hjælper derfor i dag rigtig mange familier til bedre trivsel. Vi oplever, at vores særlige tilgang gør en vigtig forskel for både vores familier og samarbejdspartnere.

– Vi tilbyder at rykke akut ud, være tilgængelige 24/7 og tilbyder de antal timer, der måtte være behov for og justerer så løbende timeantallet, som familien får det bedre. Vi supplerer kommunens indsatser, så familierne føler sig støttet, præcis når de har brug for det, siger Tanja Rasmussen, der er leder af Tiponi Familie.

Bred palette af forløb i Tiponi Familie

De akutte og meget tidskrævende indsatser er blot et element i den brede palette af ydelser, som Tiponi Familie nu tilbyder. Til kataloget af ydelser, der hører under Serviceloven, er Forebyggende indsats efter §11, Børnefaglige undersøgelser efter §50, Familieindsats, Støttekontaktperson og Anden støtte efter §52, Støtteperson efter §54, Anbringelse i selvstændig bolig efter §66 samt Støttet og overvåget samvær efter §71. Derudover tilbyder Tiponi Familie en særlig terapeutisk undersøgelse af tilknytningsrepræsentationer hos børn samt rådgivning af private familier. Mere kommer sandsynligvis til, efterhånden som behovet opstår.

– I Tiponi Familie gør vi os umage for at tænke kreativt og yde den støtte, der bedst muligt passer til kommunernes behov og som hurtigst og mest effektivt får udsatte børn, unge og familier på fode igen. Vi finder altid en løsning og giver aldrig op, siger Tanja Rasmussen.

Anbringelse af unge i egen bolig

Mange bosteder, der huser anbragte unge, er kun godkendt til det fyldte 18. år. Det kan i nogle tilfælde give en unødig brat overgang for et sårbart ungt menneske. Tiponi hjælper derfor også med muligheden for anbringelse af unge efter Servicelovens §66, og det kan være en vigtig hjælp for de unge.

– Tiponi råder over en række lejligheder i ressourcestærke områder. Her kan vi stå for anbringelsen af unge mennesker, der er på vej til et selvstændigt liv, men af forskellige årsager ikke længere kan bo hjemme. Vi kan tilbyde bolig og det antal støttetimer, der er behov for og på den måde hjælpe kommunen med at sikre den unge en god overgang fra barn til voksen, som kan være helt afgørende for den unge, siger Tanja Rasmussen.

Også for private

Helle Achilles er direktør for Tiponi Familie, mens Tanja Rasmussen er daglig leder for de godt 15 dygtige medarbejdere, der leverer specialiserede indsatser til udsatte familier.

Det er dog ikke kun familier med meget komplekse problemstillinger henvist fra kommunen, der kan få adgang til Tiponi Families kompetencer. Også forældre, med mere almindelige udfordringer som for eksempel samarbejde i forbindelse med skilsmisse, konflikter og grænsesætning, lettere skolevægring, søskendekonflikter og selvværdsproblemer er velkomne til at kontakte Tiponi Familie og købe rådgivning på timebasis.

Kontakt Tiponi Familie for mere information:

Tanja Rasmussen kan træffes på tanja@tiponi.dk og 40406488.