25. juni 2021

Tiponi kan nu tilbyde fleksibel rusmiddelbehandling, da Tiponi Rehab er godkendt til at yde alt fra dagbehandling over ambulant misbrugsbehandling til ad-hoc-samtaler. Tiponi vil dermed i endnu højere grad tilbyde helhedsorienterede forløb, der effektivt støtter sårbare, udsatte og kriminalitetstruede borgere med rusmiddelsproblematikker til beskæftigelse. Rusmiddelbehandlingen tager afsæt i borgerens ansvar for eget liv, og tilbyder støtte 24/7.


Med den endelige godkendelse på plads, åbner Tiponi nu dørene for Tiponi Rehab. Der er tale om social rusmiddelbehandling efter Servicelovens §101. Alle behandlinger i Tiponi Rehab tager udgangspunkt i borgernes mål, som både kan være at stoppe eller bare nedsætte forbruget for at skadesreducere og øge livskvaliteten.

Peter Achilles bliver direktør for Tiponi Rehab og Jesper Petersen skal stå for den daglige ledelse. Han har svært ved at få armene ned over, at godkendelsen er i hus:

– Jeg er oppe at køre over, at vi nu kan tilbyde hele paletten til vores borgere, vi arbejder med. Langt de fleste borgere, der er i forløb i Tiponi, døjer med en misbrugsproblematik ved siden af de vanskeligheder, der i øvrigt præger deres liv. Ofte er det et socialt forbrug, der har taget overhånd og dermed stjæler overskuddet og giver en masse udfordringer, siger han.

Behandlingen tilbydes ud fra en recovery-orienteret tilgang, hvor den enkelte har ansvar for egen plan. En plan der tager afsæt i borgerens konkrete mål og aktuelle ressourcer. Rusmiddelbehandlingen kan skaleres efter borgerens behov og være alt fra en ad hoc-indsats med få timer pr. måned til et dagbehandlingstilbud. Rusmiddelbehandlingen kan både stå alene og integreres i eksisterende forløb, men gør det muligt at opnå den mest optimale udvikling hos borgerne. Ligesom ved Tiponis øvrige indsatser er der stort fokus på grundig dokumentation af den enkelte borgers udfordringer og progression. 


Tiponi Rehab styrker gadeindsats

For de fleste, men nok i særlig grad i rocker/bandemiljøet, er det tabubelagt at søge hjælp for en misbrugsproblematik. Og mange vil have modstand mod at møde op til behandling ved højlys dag i kommunalt regi. Tiponi Rehab rammer dermed plet i et behov hos netop den målgruppe.

– Vores indsats i forhold til målgruppen er i forvejen opsøgende og bygger på en tæt relation. Vi er ikke bange for at møde op på skæve tidspunkter eller at tage telefonen sent om aftenen, hvor stofferne måske frister allermest. Det kommer til at gøre en kæmpe forskel, at behandlingen bliver en naturlig del af forløbet, så vi uden problemer kan tale om det, siger Jesper Petersen.

Det er et erfarent team, der er klar til at tage imod borgere i Tiponi Rehab. Flere medarbejdere har taget efteruddannelse i misbrugsproblematikker og har samtidig lang erfaring fra bl.a. EXIT-programmer for rocker/bandemedlemmer, stofscenen omkring mændenes hjem, ophold- og behandlingssteder samt mange års arbejde på gadeplan. Der er også tilknyttet både en psykolog og en psykiater.


Behandlinger i Tiponi Rehab

Indsatserne i Tiponi Rehab er helhedsorienterede, tværfaglige og baseret på grundig faglighed. De tilrettelægges efter den enkelte borgers individuelle behov og i samarbejde med borger og visiterende sagsbehandler. Indsatserne er opsøgende, forstået sådan, at Tiponis mentorer og behandlere er, hvor borgeren er og samtidig er tilgængelige 24/7 ved akut opstået behov.

Selve behandlingen foregår i Tiponis lokaler, men støttende samtaler, der gør borgeren parat til behandlingen, kan foregå hvor og hvornår, der er behov for det. Indsatserne varer maksimalt tre måneder med mulighed for forlængelse og kan skaleres efter behov efter følgende oversigt.


Kontakt og visitation til Tiponi Rehab

For spørgsmål, visitation eller yderligere information kan Casper kontaktes på casper@tiponi.dk eller 2218 0856.

Visitation kan foregå sikkert og digitalt. Læs mere her .