3. februar 2021

Efter de seneste måneders store tilgang og succes med familiesager opruster Tiponi nu vores Familieteam, så vi kan gøre en forskel for endnu flere udsatte familier. Tanja Rasmussen er ny faglig leder og får til opgave at styrke vores voksende team af dygtige familiebehandlere. 

Covid-19 sætter en tyk streg under behovet for akut støtte til udsatte familier. I Tiponi betyder det stor tilgang af familiesager og styrket samarbejde med en række kommuner. 

– Mange familier er pressede, og vi oplever en stor efterspørgsel efter hjælp nu og her. Det er præcis, hvad Tiponi er stærke i. Vi rykker ud med det samme. Ofte samme aften, som vi får henvendelsen fra kommunen. Vores metoder og tilgang giver resultater, fordi vi har mulighed for at lægge mange timer med det samme, og familiebehandlerne samtidig er tilgængelige for familierne 24/7, siger Tiponis adm. direktør, Helle Achilles.   

Fortsat høj kvalitet
Vores stærke Familieteam består af erfarne socialrådgivere, familiebehandlere og psykoterapeuter, og fra 1. januar er Tanja Rasmussen udnævnt til faglig leder.

– Tanja er en meget dedikeret og fagligt stærk socialrådgiver og familiebehandler, som altid finder gode løsninger. Hun har leveret en kæmpe indsats for Tiponi, og jeg har stor tillid til, at hun kan udvikle teamet yderligere og også fremadrettet sikre den høje kvalitet, siger Helle Achilles.

Tanja har en fortid på myndighedsområdet og har desuden arbejdet som familierådgiver i KABS, inden hun kom til Tiponi. 

– Jeg arbejder tæt sammen med borgerne og lægger stor vægt på det, de ønsker. Kendskab til lovgivningen er en forudsætning for, at den enkelte familie kan få den rette støtte. Det har jeg, og det oplever jeg er en stor hjælp i mit arbejde med udsatte familier. Jeg glæder mig til at styrke Tiponis familieindsats sammen med resten af teamet, siger Tanja Rasmussen.

Tiponis faglige tilgang og metoder virker
2020 har budt på mange familiesager i Tiponi. De fleste sager er lukket igen, og familierne har det meget bedre. Succesen skyldes ifølge Helle Achilles Tiponis særlige metode og faglige tilgang. Udover at familiebehandlerne kan lægge mange timer og være tilgængelige 24/7, tager de altid afsæt i den enkelte borger eller families unikke situation og skræddersyr et forløb præcis til dem.

– Jeg oplever en stor tilfredshed blandt sagsbehandlerne på tværs af kommunerne med vores håndtering af familiesager og ser frem til at kunne støtte endnu flere sårbare familier i 2021, siger Helle Achilles. 

FAKTA om familiebehandling i Tiponi  
Familiebehandling i Tiponi er skræddersyet til den enkelte families unikke udfordring. Det sikrer udvikling i selv meget pressede familier. 

  • Vi kan sætte mange støttetimer ind fra første dag.
  • Familiebehandlerne er udekørende.
  • Prisen for Tiponis familiebehandling er 600 kroner i timen. Ingen ekstra beløb for opstart, nat- eller weekendtakster.
  • Tiponi har også psykologer, som inddrages i forløbet jf. aftale. Timeprisen for Tiponis psykologer er 1.300 kr. pr. time.
  • Teamet varetager både familie- og UKN-sager. 

Mere information om Tiponis Familiebehandling
Tiponi varetager alle indsatser indenfor familieområdet. I må derfor altid ringe, så vi sammen kan tilrettelægge det rette forløb for familien. Kontakt Tanja Rasmussen på mobil 40406488 eller tanja@tiponi.dk for mere information eller visitation.

Læs mere om: