18. september 2020

Ved årsskiftet håber Tiponis Botilbud også kunne tage imod visitationer i det jyske. Vi er nemlig i fuld gang med at finde nye lejligheder i Aarhus og omegn. Vores nye lejligheder i Aarhus vil også ligge i almindelige boligområder som vores øvrige §107-lejligheder. Målgruppen vil være kriminelle, kriminalitetstruede eller unge voksne med psykosociale udfordringer fra 18 år og opefter.

Tiponi Botilbud er i dag oppe på 10 lejligheder på Sjælland. Vores §107-lejlighederne er alle et-værelset lejligheder, som ligger dør om dør med almindelige lejligheder og i grønne områder, hvilket vi mener er vigtigt for at skabe en forandring hos vores borgere. Flere af vores samarbejdspartnere har længe haft et stort ønske om at kunne flytte borgere til nye miljøer og en ny start på livet, og derfor er vi glade for nu at kunne tilbyde dette samt tage imod nye visitationer fra jyske kommuner ved årsskiftet.

”Vi har i Tiponi Botilbud arbejdet i flere år intenst med meget udsatte og sårbare borgere – og særligt borgere med tilknytning til det kriminelle miljø eller der søger samhørighed i det kriminelle miljø. Vi har gennem årene fået flere forespørgsler fra vores samarbejdspartnere, om at kunne flytte borgere fra deres ramme og miljø til en ny start, hvor chancen for, at borgeren kan fastholde nye handlemønstre og mestringsstrategier ved at være i et nyt miljø og samtidig fastholdes gennem støtte fra vores mentorer. Det giver vores nye §107-lejligheder og filial i Aarhus mulighed for, og det har vi store forventninger til,” siger Peter Achilles, direktør i Tiponi Botilbud.

Botilbuddet hjælper kriminelle, kriminalitetstruede eller unge med psykosociale udfordringer

Tiponis Botilbud er for kriminelle, kriminalitetstruede eller unge voksne med psykosociale udfordringer eller misbrug fra 18 år og opefter. Formålet med botilbuddet er at give borgeren en fast og tryg base, som giver afsættet til at arbejde hen imod en mere selvstændig og stabil tilværelse. En borger i Tiponis §107-botilbud har altid en primær og en sekundær støttekontaktperson, som er faste forløbet igennem. Kontaktpersonerne er tilgængelige døgnet rundt og kan rykke ud akut.

”Overordnet set henvender vores botilbud sig til meget sårbare borgere, der har svært ved at fungere socialt og klare en hverdag på egen hånd. Borgernes adfærd er ofte udadreagerende og præget af uro og vrede, men der kan også være tale om selvdestruktiv adfærd præget af indadvendthed og tristhed. Vi har stort erfaring med både borgere med tilknytning til det kriminelle miljø, flere diagnoser samt misbrug og søger altid at skabe rette match mellem borgerens udfordringer og støttekontaktpersonens kompetencer og erfaring – og det vil vi også gøre i vores nye §107-leljligheder og filial i Aarhus,” siger Peter Achilles.

I Tiponi Botilbud tilpasser vi altid støtten, så den enkelte borger opnår udvikling og botræning. Målet er altid at træne borgeren til en mere selvstændig tilværelse. Vi gør i Tiponi meget ud af vores dokumentation og kan ofte skræddersy vores dokumentation efter kommunens behov.

Hvem er Tiponi?

Tiponi har eksisteret siden starten af 2017 og er en forandringsskabende konsulent- og mentorvirksomhed, som støtter de mest udfordrede medborgere til selvforsørgelse. Det gør vi i tæt samarbejde med jobcentre og socialforvaltninger i omkring 20 kommuner og sammen med en lang række engagerede virksomheder.

Vi har i dag godt 400 borgere i forløb. Vi er mere end 60 ildsjæle bestående af både psykologer, psykoterapeuter, socialrådgivere, socialpædagoger, virksomhedskonsulenter, tidligere politifolk m.fl. Medarbejdergruppen er præget af stor diversitet, både hvad angår faglig baggrund, erfaringsgrundlag og i forhold til køn og kulturarv.