19. august 2020

I dag starter den første gruppe gymnasieelever fra Kalundborg Gymnasium på vores helt nye forløb, Tiponi Re-boost. Det er et skræddersyet forløb, der skal hjælpe gymnasieelever til bedre trivsel. Det er et 16-ugers undervisningsforløb, hvor vi hver uge underviser eleverne i vores visuelle metoder og derigennem arbejder med elevernes selvværd, udfordringer og bekymringer for fremtiden.

Flere gymnasieelever har det svært. Eleverne kæmper bl.a. med et stort forventningspres, stress, angst, selvskade, som resulterer i et stort fravær og i værste fald alvorlig mistrivsel og frafald fra de gymnasiale uddannelser. I Tiponi har vi gode resultater med vores tilgang og visuelle metoder, som har hjulpet rigtig mange meget sårbare og udsatte borgere, og derfor har direktør i Tiponi, Helle Achilles, længe haft et stort ønske om at undersøge, om vi med vores metoder også kan hjælpe gymnasieelever til bedre trivsel, så de ikke dropper ud af deres uddannelse.

”Vi har de sidste tre år hjulpet rigtig mange sårbare og udsatte unge med vores tilgang og visuelle metoder. Vi har set, hvordan de unge begynder at forstå, hvordan deres tilværelse er præget af deres tidlige erfaringer, og hvad det er, der spænder ben for dem. Med de nye personlige indsigter, har vi hjulpet de unge til at træffe nye og bedre valg. Jeg håber, at vi vil kunne gøre det samme for gymnasieleverne med Tiponi Re-boost. Det er jo et helt nyt forløb, som vi kører for første gang på Kalundborg Gymnasium. Vi har store forventninger til det, og er også allerede blevet kontaktet af andre interesserede gymnasier, der ønsker at høre mere om Tiponi Re-boost,” siger Helle Achilles, direktør i Tiponi.

Tiponi Re-boost nyt forløb til gymnasielever

Tiponi Re-boost er et helt nyt forløb i Tiponi. Det er skræddersyet til gymnasielever. Den første gruppeelever fra Kalundborg Gymnasium vil som de første blive undervist i 2,5 timer hver uge i 16 uger i Tiponis visuelle metoder. De visuelle metoder tager afsæt i tilknytningsteorien og forskningen i tilknytning. Eksempler på nogle af de tematikker som eleverne skal igennem er: Er jeg god nok? Personlige grænser og samarbejde, at forstå og tage vare på mine følelser, vrede og frygt – jeg er ikke alene. Forløbet er udviklet i dialog med Kalundborg Gymnasium og Danske Gymnasieelevers Sammenslutning.

”Tiponi Re-boost skal bl.a. hjælpe den enkelte elev til at stole på egen værdi – at de er ok, alene fordi de er den, de er – også selv om deres liv kan føles som en fiasko, når de sammenligner sig med andre. Den tillid til livet og eget værd er en afgørende ressource i arbejdet med at opnå uddannelse og senere selvforsørgelse,” siger Helle Achilles og fortsætter:

”Vi har sammensat et rigtig godt forløb med vigtigt input fra Danske Gymnasieelevers Sammenslutning og Kalundborg Gymnasium. Vi glæder os meget til at komme i gang med forløbet og er glade for den store tillid og opbakning, vi allerede har oplevet på Kalundborg Gymnasium.”

Tiponi Re-boost kører som pilotprojekt på Kalundborg Gymnasium i efteråret 2020. Tag fat i Tiponis uddannelseskonsulent, Mai, på 2261 8401 eller mai@tiponi.dk, hvis I ønsker at høre mere om projektet.