29. juli 2020

Vi har de seneste måneder fået mange akutte familieopgaver. Familierne har haft brug for stor støtte og hjælp med det samme. Det har været helt afgørende for en positiv udvikling i familierne, at vores mentorer er tilgængelige hele døgnet og kan give familien de støttetimer, de har brug for. I dag har familierne fået den nødvendige hjælp. De fleste sager er lukket eller støttetimerne er markant reduceret.

Siden marts har vi i Tiponi fået mange akutte familieopgaver ind. Vores samarbejdspartnere har været gode til hurtigt at vurdere, at der var brug for ekstra stor støtte, da flere familier har haft en meget hård tid under Covid-19.

”Vores tætte samarbejde med flere kommuner har gjort, at familierne hurtigt har fået hjælp. Vi har fået de nødvendige timer til at kunne give den støtte, der har været brug for. Det har gjort en stor forskel for familierne. I mange af familierne har vi hurtigere set en positiv udvikling ved den hurtigere opstart end tidligere, og vi har allerede nu lukket de fleste sager og reduceret timeantallet markant hos andre. Det er vi simpelthen så glade for, da det har afgørende betydning for børnene og familierne,” siger Helle Achilles, direktør i Tiponi.

Tiponis familieteam har alle høj fagliglighed, er tilgængelige 24/7 og så arbejder vi med skræddersyede løsninger, så familierne får lige præcis den støtte, de har brug for, og det sikrer den ønskede udvikling hos de meget pressede familier.

”Vi har et erfarent og dedikeret team, der løser særligt akutte opgaver, hvor der kan være brug for meget støtte i opstarten eller i svære perioder til at hjælpe den unge eller få familien på fode igen. Vi oplever, at vores metoder og tilgang virker, og vi er stolte og glade over alle de familier vores familieteam allerede har hjulpet og fortsat hjælper hverdag,” fortæller Helle Achilles.

Forskning og erfaring viser, at unge mennesker kan gå nye veje, hvis de bibringes nye indsigter og opdagelser. Vi tilbyder at give de unge og familien det, de har brug for, så modet, lysten og viljen til at skabe mening og gå efter drømmene igen bliver en realistisk mulighed.

Vores forløb er kort beskrevet nedenfor. Kontakt vores socialrådgiver her for mere information eller spørgsmål i forhold til visitation.

Familieindsats – Servicelovens §52 stk. 3 nr. 2 og 3

Familiens udfordringer og komplekse fastlåste problemstillinger vil blive omdrejningspunktet for familiebehandlingens fokuspunkter. Det betyder, at familiebehandlingen vil blive tilrettelagt på en sådan måde, at det vurderes, hvilke faglige kompetencer, relevante metoder og behandling, der skal anvendes undervejs i forløbet med henblik på at skabe en positiv progression i familien.

Under hele forløbet tilbydes ud over de fysiske møder også en 24 timers åben telefonlinje til råd og vejledning. Familieteamet samarbejder med kommunernes familieafdelinger, hvor familieindsatsen kan tilrettelægges på baggrund af kommunens ønsker. Læs mere her.

Støttekontaktperson for unge – Servicelovens §52 stk. 3 nr. 6

Hvis en familieafdeling finder, at en ung har behov for en støttekontaktperson, kan Tiponi Familieteamet varetage denne opgave. Tiponi Familieteam arbejder med unge, som har udfordringer i hjemmet med sine forældre, men også med unge, der er på kanten af loven og eksperimenterer med misbrug og kriminalitet.

Støttekontaktpersonen vil være koordinerende sammen med den unge således, at der skabes sammenhæng og indsigt i, hvad der forventes og kræves både i hjemmet, i skolen og hvis den unge følger behandling i psykiatrien eller er underlagt ungdomssanktion. Læs mere her.

Forebyggende indsats – Servicelovens §11

Tiponi tilbyder rådgivning jf. servicelovens § 11, når det drejer sig om konkrete problemer, som en familie ønsker hjælp og støtte til. Det kan fx være samlivsproblemer, opdragelsesproblemer, skoleværing, sociale eller psykiske problemer eller kriminalitet. Denne indsats benyttes typisk af kommunerne, hvis det antages, at støtten er relevant i forhold til at løse konkrete, afgrænsede problemstillinger, som giver udslag i et særligt støttebehov hos barnet eller den unge. Støtten kan være længerevarende, når blot problemstillingen er konkret. Læs mere her.